Gửi file ebook đến tất cả các thiết bị sử dụng app Kindle trong 1 nốt nhạc

[Có thể bạn không biết]
(English below)
Nếu bạn là tín đồ đọc sách bằng thiết bị Kindle hoặc sử dụng app Kindle của amazon bằng smartphone, ipad:

Bạn có thể tạo 1 email kindle cho riêng mình, sau này có sách gì muốn đồng bộ vào tất cả thiết bị chỉ cần gửi attachment cho vào email đó là được.

[Maybe you do not know]
If you are a fan of Kindle device or using Amazon’s Kindle app with a smartphone or tablet:

You can create a kindle email for yourself, so you can sync any downloaded books (mobi, pdf…) to all devices just by sending those files as attachments to that kindle email.

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201974220

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s