Đồng hương Ở Singapore

Lương chưa về, cầm đại 800k vnd ra tạp hoá của em zai tốt bụng người đồng hương đổi, thế là đc 50 đô Sing cầm về, bạn này còn hay giảm giá cho ng Việt, ấm nòng quá 🥳

Leave a Reply