Đồng hương Ở Singapore

Lương chưa về, cầm đại 800k vnd ra tạp hoá của em zai tốt bụng người đồng hương đổi, thế là đc 50 đô Sing cầm về, bạn này còn hay giảm giá cho ng Việt, ấm nòng quá 🥳

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s