Giữ phẩm chất của mình khi phải lấp vào vị trí của người khác để lại

group of people using laptop computer

Ai chả từng phải thay thế vào vị trí của người khác để lại. Trong trường hợp của mình:

  • Vì miếng ăn. Mình là lập trình viên. Mình nhảy việc vì lương. Mình phải thay thế một người khác vì họ chuẩn bị ‘nhảy’ sang dự án khác cùng công ty.
  • Vì sự nghiệp. Mình nhảy việc cũng vì cả sự nghiệp. Mình nhìn thấy cơ hội phát triển bản thân khi lấp vào vị trí này.

Nếu hành động theo bản năng, ngó xem người ta làm thế nào, rồi làm theo.

  • Bắt chước về chuyên môn. Trước khi nhảy ra khỏi hẳn dự án hiện tại, anh chàng đó sẽ chỉ cho mình hiện tại ảnh làm như thế nào, khái quát có, cụ thể có, thậm chí cầm tay chỉ việc cũng có luôn.
  • Bắt chước trong cách giao tiếp. Mình qua Singapore làm, mới vào không quen biết ai, thêm tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ và mình cũng chẳng ‘pro’ tiếng Anh.

Làm sao để làm tốt nhưng không mất ‘chất’:

  • Học hỏi về chuyên môn, nhưng hãy sáng tạo. Mình sẵn sàng tiếp nhận những cái có sẵn, và tiếp tục bảo trì (giữ cho nó chạy đúng, sửa lỗi nếu có). Phát triển nó lên thậm chí thay đổi nếu bạn thấy cần thay đổi. Tất nhiên nó liên quan cả vấn đề chuyên môn, trình độ. Nhưng ít nhất mình thấy cần tự tin, tin vào khả năng của mình.
  • Học hỏi về cách giao tiếp, nhưng bạn có cách giao tiếp của bạn. Người trước có cách giải thích vấn đề đậm tính chuyên môn nhưng rất dễ hiểu. Vì trong nhóm làm việc chung, mỗi người một vị trí. Tất nhiên mình phải học hỏi. Người trước kiểu lạnh lùng, trả lời cộc lốc. Nhưng cái cộc lốc đó không phải là lí do họ thành công trong vị trí này, thậm chí nếu có giúp họ thành công, mình tự tin vẫn giao tiếp tốt mà không cộc lốc. 

Cái việc ‘hãy là chính mình’ nó không lạ gì, mình muốn cụ thể hóa nó trong trường hợp này. Cũng là một cách ‘thương mình’.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Khánh.

Leave a Reply