Chia sẻ kinh nghiệm tạo CV ứng tuyển ở công ty cả trong nước và nước ngoài

CV là gì và khi nào cần CV? CV là tài liệu về kinh nghiệm làm việc của bản thân, để gửi cho các nhà tuyển dụng khi đi ứng tuyển. CV có thể ở nhiều định dạng khác nhau, phổ biến nhất là file PDF, DOC khi nộp online (nhất ở thời buổi COVID … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm tạo CV ứng tuyển ở công ty cả trong nước và nước ngoài

Data types and Operators

Primitive data types NumberStringBoolean Operators for number (Arithmetic operator) AdditionSubtractionDivision to have the quotient: /Multiplication: *Modulus to have the remainder: %Increment: ++Decrement: --Unary negation: -10 Operators for strings Concatenation Operators for boolean ANDORXORNOT Comparison operators: Greater thanLess thanEqual or greater thanEqual or less than => Outcome will be boolean data type

Chia nhỏ User story theo Vertical slice (miếng bánh cắt dọc) là như thế nào?

Vertical slice User story là gì? Là một người dùng, tôi có thể xem trang bình luận của bài viết nào đó.Là một người dùng, tôi có thể sửa thông tin cá nhân của tôi.Là một người dùng, tôi có thể xem danh sách sản phẩm. Trên đây là một vài ví dụ về user … Continue reading Chia nhỏ User story theo Vertical slice (miếng bánh cắt dọc) là như thế nào?

Giữ phẩm chất của mình khi phải lấp vào vị trí của người khác để lại

Ai chả từng phải thay thế vào vị trí của người khác để lại. Trong trường hợp của mình: Vì miếng ăn. Mình là lập trình viên. Mình nhảy việc vì lương. Mình phải thay thế một người khác vì họ chuẩn bị ‘nhảy’ sang dự án khác cùng công ty.Vì sự nghiệp. Mình nhảy … Continue reading Giữ phẩm chất của mình khi phải lấp vào vị trí của người khác để lại

Gửi file ebook đến tất cả các thiết bị sử dụng app Kindle trong 1 nốt nhạc

[Có thể bạn không biết](English below)Nếu bạn là tín đồ đọc sách bằng thiết bị Kindle hoặc sử dụng app Kindle của amazon bằng smartphone, ipad: Bạn có thể tạo 1 email kindle cho riêng mình, sau này có sách gì muốn đồng bộ vào tất cả thiết bị chỉ cần gửi attachment cho vào … Continue reading Gửi file ebook đến tất cả các thiết bị sử dụng app Kindle trong 1 nốt nhạc