Gửi file ebook đến tất cả các thiết bị sử dụng app Kindle trong 1 nốt nhạc

[Có thể bạn không biết](English below)Nếu bạn là tín đồ đọc sách bằng thiết bị Kindle hoặc sử dụng app Kindle của amazon bằng smartphone, ipad: Bạn có thể tạo 1 email kindle cho riêng mình, sau này có sách gì muốn đồng bộ vào tất cả thiết bị chỉ cần gửi attachment cho vào … Continue reading Gửi file ebook đến tất cả các thiết bị sử dụng app Kindle trong 1 nốt nhạc